Når grunnmuren for vekst og lønnsomhet skal bygges

Forretningsutvikling kan dekke det meste; strategi, konsept, produktutvikling osv. Men smak på ordet; vi skal utvikle forretningen med hensikt å oppnå vekst og lønnsomhet.

 I en slik fase starter vi med å få en god oversikt over dagens situasjon. Har bedriften et tydelig konsept og budskap, med klare målgrupper og passende produktsortiment? Gjenspeiles det i markedsføringen? Har bedriften marginstøtte, kontroll på kostnadsbase, konkurransesituasjon og innehar ressursene som kreves for at veksten skal være lønnsom? 

Svært ofte øker  kostnadene nærmest lineært med omsetningsvekst. Derfor er det viktig å gå opp dagens situasjon i detalj før store investeringer gjøres. Tjener man ikke penger med dagens modell, vil man sjeldent tjene penger ved å gjøre mer av det samme. 

Vekst kan oppnås ved å utvide geografisk nedslagsfelt, utvikle nye produktgrupper / kategorier eller nå nye målgrupper. Lønnsomhet oppnås med kontroll på innkjøp, varelager, ressursbruk og markedsføring  Skal veksten være lønnsom må man se til at det er en edruelig plan bak det hele. 

Sammen vil vi finne en god  og fornuftig strategi for både kort- og langsiktige mål. Strategien skal være fornuftig nok til at man ikke risikerer for mye, men samtidig vill nok til at man kan lykkes.

SER DET SPENNENDE UT?

TA KONTAKT NÅ - SÅ FINNER VI VEIEN VIDERE SAMMEN